Hallunda-Norsborg Föreningsråd

är en sammanslutning av föreningar som är verksamma i området Hallunda och Norsborg. Föreningsrådet verkar för föreningarnas och områdets gemensamma intressen, för samverkan, utveckling, och förståelse föreningarna emellan. Föreningsrådet fungerar som en länk mellan olika medlemsföreningar och andra lokala aktörer i området. Föreningsrådet är den främsta integrationsskapande faktorn bland områdets föreningar. För närvarande består Föreningsrådet av 29 medlemsföreningar. Dessa föreningar är allt från kulturella föreningar, idrottsföreningar, politiska föreningar, mm. Föreningsrådet har i sin verksamhetsplan olika aktiviteter; medlemsmöten, Föreningsdagen ”Kulturmix”, sommar aktivitet genom föreningar, och ungdomsprojekt.

Aktuellt

thumb Nu kan medlemsföreningar låna lokalen för möten, medlemsträffar och aktiviteter.

Lokalen (BoCenter)
ligger på Odens väg 17, Norsborg
För mer info ring: 070-449 42 08

Bo Center - 1 Bo Center - 2 Bo Center - 3 Bo Center - 4