Aktiviteter

Bilda en förening

Så här gör du för att bilda en förening.

Att börja med

 • Föreningen måste ha minst tio medlemmar.
 • Ni måste ha ett första möte där ni bestämmer föreningens regler m m

På föreningens första möte

 • Välj föreningens namn.
 • Välj styrelse. En styrelse brukar bestå av ordförande, kassör, ledamöter och revisor.
 • Bestäm regler för föreningen. Använd gärna Riksidrottsförbundets regler som mall så får ni med alla viktiga punkter.
 • Bestäm vem som ska vara kontaktperson för föreningen.
 • Skaffa en e-postadress till föreningen.
 • Skriv ett protokoll där ni sammanfattar vad ni kommit fram till under mötet.

Läs mer om hur du bildar en förening under Fördjupad text.

Ansök om organisationsnummer

Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket.

Registrera föreningen i Botkyrka kommuns föreningsregister

När föreningen har fått organisationsnummer postar ni de här uppgifterna till Botkyrka kommun:

 • kopia på Skatteverkets beslut om organisationsnummer
 • kopia på föreningens regler
 • kopia på protokollet från ert första föreningsmöte
 • Ifylld blankett ”Ny förening”. Blanketten finns i menyn till höger

Postadress:
Föreningsansvarig
Botkyrka kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
147 85 Tumba

Varför är det bra att finnas med i föreningsregistret?

En registrerad förening kan:

 • Boka kommunens lokaler till lägre pris
 • Söka bidrag för föreningens barn- och ungdomsverksamhet
 • Söka bidrag för viss prestation